รูปภาพสินค้า รหัส9789747152906
9789747152906
พัฒนาศักยภาพจากภายในของเด็กวัย 3-11 ปี ให้สมดุลและงดงามด้วยการวาดภาพระบายสี
ผู้เขียนอนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 270.00 บาท
ราคาสุทธิ 270.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747152906
จำนวน: 150 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 220 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: รักลูก 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปร่วมเปิดประตูศิลปะสำหรับเด็กให้แง้มบาน พร้อมๆ กับเปิดหัวใจของพ่อแม่ คุณครู ตลอดจนผู้ใหญ่อื่นๆ ให้ได้เข้าถึงความรู้สึกภายในของเด็ก ด้วยการเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจด้วยศิลปะ โดยเน้นเป็นพิเศษที่การวาดภาพและการะบายสี ซึ่งเป็นงานเขียนที่กลั่นกรองจากความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ในฐานะนักศิลปะบำบัดที่ทำงานกับเด็กมาหลายปี นับเป็นข้อเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริงบนพื้นฐานหลักการทางวิชาการ ทั้งยังประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กๆ
:: สารบัญ
1. จากเมล็ดพันธ์สู่ไม้ใหญ่ เด็กเติบโตด้วยการวาดได้อย่างไร
2. สีน้ำบนรอยทางอารยธรรม
3. ความลีบเกี่ยวกับสี
4. ปุจฉา-วิสัชนา อันว่าด้วยการลื่นไหลของสีน้ำ
5. ให้เด็กระบายสีลงบนกระดาษ แล้วสีจะระบายเด็กที่หัวใจ
6. ระบายสีกับเด็กวัยอนุบาล (3-6 ปี)
7. ระบายสีกับเด็กวัย 7 ปี
8. ระบายสีกับเด็กวัย 8 ปี
9. ระบายสีกับเด็กวัย 9 ปี
10.ระบายสีกับเด็กวัย 10 ปี
11.ระบายสีกับเด็กวัย 11 ปี
12.ศิลปะบำบัดอีกสักครั้ง
13.หน้าสุดท้าย"เด็กของเรากำลังจะระบายสีโลก
:: คำนิยม
การระบายสีเป็นการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของเด็ก มีผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ ทำให้เกิดความมั่นคงในจิตใจ มีความภูมิใจในการแสดงออกของเด็ก ความประทับใจต่อสรรพสิ่งต่างๆ และเรื่องราวทำให้สุขภาพจิตและอารมณ์เป็นไปอย่างสมดุลและสร้างสรรค์

--ศ. (เกียรติคุณ) พญ.ชนิกา ตู้จินดา--
ประธานโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์


งานเขียนที่กลั่นกรองจากความรู้และประสบการณ์ในฐานะนักศิลปะบำบัดที่ทำงานกับเด็กมาหลายปี โดยเน้นเป็นพิเศษที่การวาดภาพและการะบายสี นับเป็นข้อเขียนที่อ่านเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงบนพื้นฐานหลักการทางวิชาการ

--นพ.จอม ชุมช่วย--
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมารมย์