รูปภาพสินค้า รหัส9789747152753
9789747152753
คัมภีร์ประจำบ้าน ช่วยวางแผนอนาคตทางการศึกษาของลูกวัยอนุบาล
ผู้เขียนปวีณา กลัดจำปี, บก.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 245.00 บาท
ราคาสุทธิ 245.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747152753
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 251 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2551
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี ----
:: คำนำ
สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์เข้าใจหัวอกพ่อแม่ดี จึงได้จัดทำหนังสือ คู่มือเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกรัก ซึ่งจะเป็นคู่มือที่ช่วยให้พ่อแม่ตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกได้ง่ายขึ้น เพราะในเล่มมีการรวบรวมข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับปัจจัยหลักในการเลือกโรงเรียนอนุบาล การแนะแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ครอบคลุมทุกแนวที่พ่อแม่สนใจ พร้อมใส่รายชื่อโรงเรียนอนุบาล และที่อยู่สำหรับติดต่อ โดยแยกหมวดหมู่ให้ค้นหาได้สะดวก มีคู่มือเล่มนี้เล่มเดียวจึงเปรียบเสมือนมีคัมภีร์ประจำบ้านช่วยวางแผนอนาคตทางการศึกษาของลูก
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"คู่มือเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกรัก" ได้รวบรวมรายละเอียด ข้อคิดเห็นของนักการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนจิตแพทย์และกุมารแพทย์ที่เข้าใจและสามารถตอบข้อสงสัยในการอบรมเลี้ยงดูและการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนกระจ่างแจ้ง ซึ่งมีส่วนช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสมสำหรับลูกน้อย และประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือ การเป็นแบบอย่างรักการอ่านสำหรับลูกเมื่อท่านอ่านต่อหน้าลูก
:: สารบัญ
- โรงเรียนอนุบาลดีๆ อยู่ที่ไหน
- อนุบาลแนวไหนดี
- รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล
- ทำเนียบโรงเรียนอนุบาล
- ถาม-ตอบบ้านและโรงเรียน
:: คำนิยม
แท้จริงแล้ว งานของโรงเรียนอนุบาลมีมากกว่าการเร่งให้เด็กเขียน อ่าน บวก ลบเลขได้หลายหลัก พูดได้หลายภาษา และเล่นคอมพิวเตอร์ได้ แต่งานโรงเรียนอนุบาลเป็นงานของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านอย่างรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ฝึกฝนนิสัยของการกิน อยู่ ดู ฟังเป็น การรู้จักเหตุและผลได้อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ การปฏิบัติตนในวิถีชีวิตประจำวันที่สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความคุ้นเคยในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่ที่หล่อหลอมนิสัยที่จะนำไปสู่การเป็นผู้มีอุปนิสัยที่ดี มีคุณธรรม เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ