รูปภาพสินค้า รหัส9789746971065
9789746971065
ประกอบด้วยตัวอย่างข้อสอบ 60 ชุด และข้อสอบเสริมอีก 41 ข้อ
ผู้เขียนสิริศักดิ์ ปโยธรสิริ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 275.00 บาท
ราคาสุทธิ 275.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789746971065
จำนวน: 520 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 915 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: -ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการเตรียมตัวสอบ เช่น การสอบกลางภาค ปลายภาค ของนักศึกษา การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ องค์ประกอบของหนังสือแบ่งเป็น 3 ส่วน ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบกลางภาค ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบปลายภาค ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 3 ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หรือเข้าทำงาน แต่ละส่วนจะมีโจทย์ข้อสอบ พร้อมคำตอบท้ายเล่มทุกข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบ ให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ความนำ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 องค์ประกอบของหนังสือ

ส่วนที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบ
2.1 ความนำ
2.2 ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1
2.3 ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างเฉลยข้อสอบ
3.1 ความนำ
3.2 ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1
3.3 ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2

ส่วนที่ 4 คำตอบท้ายเล่ม
4.1 คำตอบตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1
4.2 คำตอบตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2
4.3 คำตอบตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 3