รูปภาพสินค้า รหัส9789746861014
9789746861014
-
ผู้เขียนวินัย เวชวิทยาขลัง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789746861014
จำนวน: 254 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มแอนด์อี, บจก. 
:: คำนำ
หนังสือเล่มมนี้ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี โดยนำความรู้ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษาอบรมและการทัศนศึกษางานทั้งในและต่างประเทศตลอดจนออกไปทำงานด้านบริการเทคนิคงานซ่อมบำรุงกับโรงงานต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจแพร่หลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตมากมาย หากมีการบริหารจัดการ บำรุงรักษาที่ดี มีระบบติดตามผลที่ดี จะทำให้เกิดผลดี ทั้งทางด้านการผลิต คุณภาพ การส่งมอบสินค้า สามารถลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงและต้นทุนของสินค้าลงได้ นอกจากนี้จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงงานและองค์กรอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
บทที่ 2 การพิจารณาคัดเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์เข้าระบบบำรุงรักษา
บทที่ 3 รายการงานจัดทำมาตราฐานงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
บทที่ 4 การจัดทำคู่มือแม่แบบบำรุงรักษาเครื่องจักร
บทที่ 5 ขั้นตอนการจัดทำใบงานบำรุงรักษาตามแผน
บทที่ 6 แนวทางการจัดการจำนวนช่างและการจัดผังงานซ่อมบำรุงให้เหมาะสม
บทที่ 7 การใช้คอมพิวเตอร์บริหารจัดการระบบซ่อมบำรุง
บทที่ 8 การวัดผลประสิทธิภาพระบบซ่อมบำรุง
บทที่ 9 การตั้งเป้าหมายวัดประสิทธิภาพระบบซ่อมบำรุง
บทที่ 10 การควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทำงบประมาณซ่อมบำรุง