รูปภาพสินค้า รหัส9789746860598
9789746860598
-
ผู้เขียนไชยะ แช่มช้อย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789746860598
จำนวน: 388 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มแอนด์อี, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 10 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
    เนื้อหาเป็นการอธิบายพื้นฐานหรือที่มาในเรื่องต่างๆของวิศวกรรมส่องสว่าง อาทิเช่น หลักการวัดการกระจายแสงของดวงโคมและการนำเสนอข้อมูลการกระจายแสงในรูปแบบต่างๆ รายละเอียดข้อมูลทางแสงของดวงโคมต่างๆ ได้แก่ดวงโคมใช้งานในอาคาร โคมไฟส่อง โคมไฟถนน อธิบายที่มาและความสำคัญมุมตัน กล่าวถึงคำนิยามและการคำนวณหาฟลักซ์และความสว่าง เป็นต้น
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 คำนำ

 • บทที่ 2 การกระจายแสงของดวงโคม

 • บทที่ 3 ข้อมูลทางแสงของดวงโคมใช้งานในอาคาร

 • บทที่ 4 ข้อมูลทางแสงของโคมไฟส่อง

 • บทที่ 5 ข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนน

 • บทที่ 6 มุมตัน

 • บทที 7 ฟลักซ์ส่องสว่าง

 • บทที่ 8 กฏกำลังสองผกผันและกฏโคไซน์

 • บทที่ 9 ความสว่าง

 • บทที่10 การหาความสว่างด้วยกฏกำลังสองผกผัน

 • บทที่11 การหาค่าความสว่างจากโคมไฟส่องด้วยกฏกำลังสองผกผัน

 • บทที่12 การหาค่าความสว่างจากโคมไฟส่องด้วยกฏกำลังสองผกผัน (ตอนที่ 2)

 • บทที่13 สัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์แสง

 • บทที่14 การออแบบไฟแสงสว่างในคลังสินค้า

 • บทที่15 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณค่าความสว่างและคุณภาพการส่องสว่าง