รูปภาพสินค้า รหัส9789746554312
9789746554312
เสริมเขี้ยวเล็บด้านการตลาดสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผู้เขียนTony Proctor (โทนี่ พรอคเตอร์)
ผู้แปลปิยากร หวังมหาพร, ดร. , ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789746554312
จำนวน: 376 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 208 x 22 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ศรีปทุม, สนพ.ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือร่วมสมัยที่เขียนขึ้นเพื่อตรวจสอบบทบาทของการตลาดในหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่การวางแผนจนกระทั่งการบริหารและการประเมินผล ในมิติของการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่อย่างหลากหลายหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ นอกจากนำเสนอหลักการ แนวคิดเรื่องการตลาดแล้วผู้เขียนยังยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคของการนำไปใช้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐของไทยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปัจจุบันได้กลายเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่อย่างสำคัญในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
:: สารบัญ
บทที่ 1 การตลาดในภาครัฐ
บทที่ 2 การบริหารโดยมุ่งคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บทที่ 3 การสร้างสรรค์และการวัดคุณค่าที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บทที่ 4 การพัฒนาและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
บทที่ 5 พลังขับเคลื่อนคุณค่า การประเมินพอร์ตโฟลิโอและการวางแผนล่วงหน้า
บทที่ 6 การวิจัยการตลาด
บทที่ 7 การวัดตลาดและการพยากรณ์อุปสงค์
บทที่ 8 กระบวนการวางแผนการตลาด
บทที่ 9 การสร้างอัตราองค์กร และการนำส่งการบริการ
บทที่ 10 การกำหนดราคาบริการ
ฯลฯ
:: คำนิยม
ผมเชื่อมั่นว่า ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ด้วยการเปิดมุมมองใหม่ๆ เรื่องการสร้างสรรค์และการวัดคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างตราสัญลักษณ์ มุมมองในการพัฒนาและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคม อันจะช่วยให้การพัฒนาระบบราชการบรรลุเป้าหมายสูงสุด
-- รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ --
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ขอแสดงความชื่นชมในการแปลหนังสือเล่มนี้ ในการแปลหนังสือเล่มนี้ เนื่องด้วยเป็นหนังสือที่ดีมาก และเป็นโอกาสสำคัญที่ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ และ ดร.ปิยากร หวังมหาพร จะได้สร้าง "บ่อแห่งความรู้" สู่สายตาชาวไทยได้ในอนาคตสืบต่อไป
-- รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล --
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์