รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789746376068
จำนวน: 92 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 6 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 6 เดือน 01 ปี 1998
:: เนื้อหาโดยสังเขป
มาตราฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสิรมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งานเล่มนี้ ได้ปรับปรุงข้อความตลอดจนเนื้อหาต่าง ๆ ให้กระชับและถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น โดยยึดถือมาตรฐาน ACI 318-63 เป็นหลัก เนื้อหาสาระที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยได้แก่ ข้อกำหนดในภาค 3 เกณฑ์กำหนดในการก่อสร้างที่ยึดตาม ACI 318-89 ซึ่งมาตรฐานฉบับล่าสุด รวมทั้งได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับความหนาต่ำสุดขององค์อาคารให้ต่ำลงในกรณีที่ไม่ได้คำนวณระยะโก่ง (ในภาค 4 การจัดส่วนองค์อาคาร) ทั้งนี้ด้วยเหตุที่พิจารณาว่าคุณภาพของการก่อสร้างในบ้านเราได้พัฒนาขึ้นไปมากนับตั้งแต่ได้มีมาตราฐานฉบับแรกขึ้น
:: สารบัญ
ภาค 1 ทั่วไป
1100 ข้อกำหนดทั่วไป
1200 นิยาม
ภาค 2 บทกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้าง
2100 วัสดุก่อสร้าง
ภาค 3 เกณฑ์กำหนดในการก่อสร้าง
3000 สัญลักษณ์
3100 คุณภาพของคอนกรีต
3200 การผสมและการเทคอนกรีต
3300 แบบหล่อคอนกรีต ท่อที่ฝัง และรอยต่อก่อสร้าง
3400 รายละเอียดเหล็กเสริม
ภาค 4 การจัดส่วนขององค์อาคาร
4000 สัญลักษณ์
4100 น้ำหนักบรรทุกและแรงที่ใช้ในการออกแบบ
4200 ข้อกำหนดสำหรับคานรูป T
4300 ความลึกประสิทธิผลของคานและพื้น
4400 ระยะระหว่างจุดยึดตามขวางของคาน ค.ส.ล.
4500 การกำหนดระยะโก่ง
4600 คานลึก
4700 เหล็กเสริมน้อยสุดสำหรับองค์อาคารรับแรงดัน
4800 พิกัดสำหรับเสา
4900 การยึดปลายเหล็กเสริม
ภาค 5 การวิเคราะห์โครงสร้าง
5000 สัญลักษณ์
5100 ทั่วไป
5200 แผ่นพื้นและคาน
5300 เสา
ภาค 6 การคำนวณออกแบบองค์อาคาร วิธีหน่วยแรงใช้งาน
6000 สัญลักษณ์
6100 หน่วยแรงที่ยอมให้
6200 การคำนวณแรงดัน
6300 แรงเฉือน และแรงทแยง
6400 แรงบิด
6500 แรงยึดหน่วง และการยึด
6600 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภาค 7 ระบบโครงสร้างหรือชิ้นส่วนโครงสร้าง
7000 สัญลักษณ์
7100 แผ่นพื้นระบบตง และแผ่นพื้นสองทาง
7200 แผ่นพื้นไร้คานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
7300 ฐานราก
7400 กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
7500 คอนกรีตหล่อสำเร็จ
7600 องค์อาคารคอนกรีตเชิงประกอบสำหรับแรงดัด
ภาคผนวก