รูปภาพสินค้า รหัส9789746236522
9789746236522
-
ผู้เขียนโอะซะมุ และ โนะบุโคะ มิซึตะนิ
ผู้แปลปรียา อิงคาภิรมย์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 155.00 บาท
ราคาสุทธิ 155.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789746236522
จำนวน: 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 141 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพชรประกาย, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2550
:: คำนำ
นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อสำนักพิมพ์ของเราได้มีโอกาสรับผลงานดีๆ ระดับ Masterpiece ของ ศ.ดร.ปรียา อิงคาภิรมย์ มาตีพิมพ์เผยแพร่อีกครั้ง ผลงานชุดนี้ได้รับแก่สนุกกับภาษาญี่ปุ่นหรือชื่อใหม่ ภาษาญี่ปุ่นสนุก เล่ม 1-10 ซึ่งเคยตีพิมพ์ และเคยวางแผงขายติดอันดับ Best Seller หนังสือขายดี มีแฟนๆ ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ติดตามภามหา รอซื้อให้ครบทั้ง 10 เล่ม
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ภาษาญี่ปุ่น สนุก นอกจากจะทำให้นักเรียน นักศึกษา และคนไทยทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องการสนทนาภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังทำให้ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพดินฟ้าอากาศของคนญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะทำให้การเจรจาสื่อสารติดต่อกับคนญี่ปุ่นในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ ท่องเที่ยว ฯลฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
:: สารบัญ
- โดะทชิระ-เอะ (จะไปไหน)
- อีเอะ (ไม่หรอกค่ะ/ครับ)
- โนมิตะอิ เดะ ซึ-คะ (อยากจะดื่มไหมคะ)
- อะอิทซึทชิ (คนญี่ปุ่นฟังอย่างไร)
- คนนิทชิวะ (สวัสดี)
- ไรซะวา-ซัง (มิสเตอร์ไรเซาเวอร์)
- กุระอิ โฮะโดะ บะคะริ (ประมาณ,ราว,ประมาณเกือบ)
- โดโมะ (จริง ๆ)
- อิคะงะ-เดะซึ-คะ (เป็นยังไงบ้าง)
- ฮะอิ โอะริมะซึ เคะโดะ (ค่ะ อยู่ที่บ้านค่ะ คุณมีธุระอะไรหรือคะ)