รูปภาพสินค้า รหัส9789745988125
9789745988125
แนะนำการใช้โปรแกรม Greenstone ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องเมทาดาทา รวมทั้งการสร้างคลังสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ
ผู้เขียนสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745988125
จำนวน: 100 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 295 x 5 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สนง. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Greenstone ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องเมทาดาทา รวมทั้งการสร้างคลังสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ เช่นห้องสมุดดิจิทัล หอจดหมายเหตุดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
:: สารบัญ
- ห้องสมุดดิจิทัล Greemstone
- การติดตั้ง Greemstone
- สำรวจ Greemstone Digital Library
- Greemstone Librarian Interface ผู้ช่วยสำหรับบรรณารักษ์
- หลักการออกแบบพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
- เริ่มสร้างคลังสื่อดิจิทัล
- เพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นเอกสาร
- รู้จักกับเมทาดาทา
- ดับลินคอร์เมทาดาทา
- Collection เอกสาร HTML
ฯลฯ
:: คำนิยม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความยินดีนำเสนอคู่มือเริ่มต้นกับการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วยโปรแกรม Greemstone อันเป็นโปรแกรมสำคัญโปรแกรมหนึ่งในการประยุกต์ใช้พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล หอจดหมายเหตุดิจิทัล เปิดเผยรหัสของทุกองค์กรในประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยต้องจ่ายค่าพัฒนาโปรแกรมราคาสูง แต่ด้วยความสามารถของโปรแกรม Greemstone โปรแกรมโอเพนซอร์สที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี ทำให้แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์อย่างเหมาะสมเป็นไปได้อย่างมีรูปธรรม

--ศักรินทร์ ภูมิรัตน--
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ