รูปภาพสินค้า รหัส9789745719583
9789745719583
-
ผู้เขียนมาลี บุญศิริพันธ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719583
จำนวน: 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 141 x 217 x 16 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่อง เสรีภาพหนังสือพิมพ์ไทย ก็คือ เพื่อนำเรื่องราวที่เป็นเหตุการณเกี่ยวกับเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ไทย เฉพาะกรณีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการใช้เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ในแต่ละยุคสมัย นอกจากจะเป็นการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรณีเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ตั้แต่หนังสือพิมพ์ฉบับแรกอุบัติขึ้นในประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์จนถึงปัจจุบันแล้ว ยังได้พยายามครอบคลุมถึงกลยุทธ์ของการควบคุมเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ที่พัฒนามาจนเป็นการแทรกแซง แทรกซึม แทรกซื้ออย่างลึงซึ้งแนบเนียน ชนิดที่นักปฏิบัติการหนังสือพิมพ์จะต้องตื่นตัวตระหนัก และศึกษาไวเป็นอุทาหรณ์ เพื่อเป็นบทเรียนในการหาจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งให้เข้มข้นยิ่งขึ้น พร้อมๆกับการแสวงหาวิธีการพิทักษ์นักหนังสือพิมพ์ในบทบาท "สุนัขเฝ้าบ้าน" ต่อไป หนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่ได้รับรางวัลขั้นดีมาก จากโครงการส่งเสริมการสร้างตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2548
:: สารบัญ

 • บทนำ

 • บทที่ 1 เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกในสังคมไทย

 • บทที่ 2 ยุคทองของเสรีภาพหนังสือพิมพ์ไทย

 • บทที่ 3 เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 • บทที่ 4 เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ยุคอำนาจนิยม

 • บทที่ 5 พันธนาการเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ : ปร.45

 • บทที่ 6 จากเหตุการณ์ "พฤษภาทมิฬ" สู่รัฐธรรมนูญฉบับ"ประชาชน"

 • บทที่ 7 "ควบคุมกันเอง" เพื่อเสรีภาพของหนังสือพิมพ์

 • บทที่ 8 เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ยุควิกฤติเศรษฐกิจถึงนายกฯซีอีโอ

 • บทที่ 9 เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ไทย : ถึงเวลาตรวจสอบตนเอง

 • บทที่ 10 สุดท้าย ... "เสรีภาพ" ต้องควบคู่กับ "ความรับผิดชอบ"
 • :: คำนิยม
  ดร.เกษม ศิริสัมพันธ,รศ.ดร.สมควร กวียะ
  :: ข้อมูลพิเศษ
  มาลี บุญศิริพันธ์
  - วารสารบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ M.A in Journalism จาก Michigan State University, USA ประกาศนียบัตรการสอนและฝึกอบรมทางวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจาก Thomson Foundation, England and Germany, etc.
  - เป็นผู้สนใจและคลุกคลีงานด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมาโดยตลอด ทั้งในแง่บทบาทผู้สอนหนังสือ ผู้เขียน (บทความ / ตำรา) ผลงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักการทำหนังสือพิมพ์เบื้องต้น (พิมพ์ 4 ครั้ง) วารสารศาสตร์เบื้องต้น และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น หัวหน้าสาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ., กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการหนังสือพิมพ์ สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, กรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย, กรรมการบัญญัติศัพท์วิชาการหนังสือพิมพ์, อนุกรรมการวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ฯลฯ
  - ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์