รูปภาพสินค้า รหัส9789745719552
9789745719552
-
ผู้เขียนอรนุช เลิศจรรยารักษ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719552
จำนวน: 84 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2541
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 09 ปี 2005
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาจะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่รู้ความหมายและคุณสมบัติ และต้องรู้จักสื่อที่ตนจะเขียนบท ดังที่ McLuhan กล่าวว่า "The medium is the message" สื่อคือสาร ถ้ารู้จักสื่อโทรทัศน์ดีก็จะเขียนได้อย่างถูกหลัก หนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายถึงเทคนิคเบื้องต้น เช่น ลักษณะของภาพ การเคลื่อนกล้อง การลำดับภาพและการตัดต่อ รวมไปถึงการเขียนบท การวางรูปแบบ แหล่งข้อมูล ขั้นตอนในการเขียนบทในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ รายการที่ไม่ใช่ละคร และรายการละคร ตลอดจนวิธีเขียนบทรายการประเภทต่างๆ เช่น รายการสัมภาษณ์ รายการผู้หญิง รายการเด็ก รายการปกิณกะและดนตรี รายการเพื่อการศึกษา เป็นต้น พร้อมมีตัวอย่างประกอบด้วย นอกจากนี้ในส่วนท้ายเล่มยังได้เน้นการเขียนบทละครโทรทัศน์อธิบายตั้งแต่คำจำกัดความ รูปแบบ เทคนิค และข้อแตกต่างระหว่างละครโทรทัศน์กับภาพยนตร์ นับเป็นการเริ่มต้นฝึกฝนการเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์มืออาชีพต่อไป
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 บทโทรทัศน์

 • ความหมายของบท

 • คุณสมบัติของผู้เขียนบท

 • บทที่ 2 สื่อโทรทัศน์

 • ลักษณะของสื่อโทรทัศน์

 • เทคนิคเบื้องต้น

 • ชนิดของภาพ

 • ลักษณะของขนาดภาพต่างๆ

 • ฯลฯ

 • บทที่ 3 การเขียนบทโทรทัศน์

 • การวางรูปแบบบทโทรทัศน์

 • ประเภทของบทโทรทัศน์

 • บทโทรทัศน์แบบสมบูรณ์

 • ฯลฯ

 • บทที่ 4 การเขียนบทสำหรับรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ

 • รูปแบบรายการโทรทัศน์

 • รายการที่ไม่ใช่ละคร

 • รายการสนทนา

 • ฯลฯ

 • บทที่ 5 การเขียนบทละครโทรทัศน์

 • คำจำกัดความของละคร

 • ส่วนประกอบของละคร

 • โครงสร้างของเรื่อง หรือโครงสร้างของละคร

 • ฯลฯ
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  อรนุช เลิศจรรยารักษ์
  - ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท สื่อสารมวลชน เน้นวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ (Temple University) สหรัฐอเมริกา
  - ฝึกอบรมวิชาชีพชั้นสูงจาก Berlin Television Training Centre (SFB) ได้รับประกาศนียบัตรด้าน Television Course for News and Current Affair Programme Personnal พ.ศ.2524
  - ประกาศนียบัตรด้าน "Radio Features" Conducted by Klaus Lindeman from Radio Free Berlin, Germany at the Goethe-Institute Manila, German Cultural Center พ.ศ.2534
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร "Curriculum Development and Training Management for Television Programme Production Trainers" ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี พ.ศ.2537
  - อดีตดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวิจัย และผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์