รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719491
จำนวน: 658 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 9 เดือน 03 ปี 2006
:: เนื้อหาโดยสังเขป
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทุกด้านทั้งที่มองเห็นได้ง่ายชัดเจน และมองเห็นได้ยากไม่ชัดเจน ตั้งแต่จุดปฏิสนธิจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม และปรับปรุงข้อบกพร่องให้ดีขึ้น หนังสือจิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัยนี้แบ่งออกแป็น 2 เล่ม คือเล่ม 1 แนวคิดเชิงทฤษฎีวัยเด็กตอนกลาง และเล่ม 2 วัยรุ่น-วัยสูงอายุ ซึ่งในหนังสือทั้งล่มนี้มีประโยชน์ต่อบุคคลหลายอาชีพ และสามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน ทั้งชีวิตส่วนตัวและ ชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ชีวิตการงาน ชีวิตสมรส ชีวิตครอบครัวทุก ๆ วัย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย

 • บทที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ : แนวความคิดเชิงทฤษฏี

 • บทที่ 3 วัยก่อนคลอด

 • บทที่ 4 วัยทารก

 • บทที่ 5 วัยเด็กตอนต้น

 • บทที่ 6 วัยเด็กตอนกลาง

 • บทที่ 7 วัยรุ่น

 • บทที่ 8 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

 • บทที่ 9 วัยกลางคน

 • บทที่ 10 วัยสูงอายุ

 • บทที่ 11 ความตาย การเตรียมตัวตาย และการเผชิญความตาย
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ศาสตราจารย์ ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล เคยทำงานเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์