รูปภาพสินค้า รหัส9789745719453
9789745719453
-
ผู้เขียนกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์-,ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 145.00 บาท
ราคาสุทธิ 145.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719453
จำนวน: 142 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2538
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 07 ปี 2005
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สองทศวรรษที่ผ่านมา กระแสความคิดทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวคิดทางสวัสดิการสังคมและนโยบายสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย สำหรับในสังคมไทย ความตื่นตัวเรื่องนี้ยังเป็นไปอย่างเชื่องช้า การสนับสนุนความคิดทางสังคมมีอยู่น้อยมาก หนังสือนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม ปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเร้าความสนใจในหมู่นักวิชาการ นักศึกษา นักวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และนักนโยบายสังคม ให้ร่วมกันวางรากฐานของการพัฒนาสังคมไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 นโยบายสังคม : ความหมายและแนวความคิดเบื้องต้น

 • บทที่ 2 แนวคิดสวัสดิการสังคม

 • บทที่ 3 การวิเคราะห์นโยบาย

 • บทที่ 4 วงจรนโยบาย

 • บทที่ 5 ตัวแบบการวิเคราะห์การกำหนดนโนบาย

 • บทที่ 6 ตัวแบบการวิเคราะห์การนำนโยบายไปปฏิบัติ

 • บทที่ 7 การประเมินผลนโนบาย

 • บทที่ 8 บทส่งท้าย

 • บรรณานุกรม
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
  - จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต, สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master of Public Administration, The University of Queensland, Australia และ Ph.D. In Social Work (Research in Policy), The University of Calgary, Canada
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยทำงานระดับปฏิบัติงาน ทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ชุมชนหรือพัฒนาชุมชนที่โครงการส่งเสริมการเกษตรไทย-เยอรมัน จังหวัดนครราชสีมา, งานผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชากับองค์การ International Rescue Commitee, งานให้การปรึกษาเด็กและครอบครัว ที่กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ และงานด้านวิชาการ ที่กองวิชาการ กรมประชาสงเคราะห์
  - งานพิเศษ อดีตประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (2528-2529) นักวิชาการ คณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายแรงงานของนายกรัฐมนตรี (2532-2533), อนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและแรงงานวุฒิสภา (2532-2533), ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2537) และเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  - ผลงานหนังสือที่ตีพิมพ์แล้ว พื้นฐานทฤษฎีสังคมสงเคราะห์,2538; ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (เขียนร่วม), 2543 และ การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม: แนวคิดและวิธีวิจัย, 2547 จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์