รูปภาพสินค้า รหัส9789745719415
9789745719415
-
ผู้เขียนจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 80.00 บาท
ราคาสุทธิ 80.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719415
จำนวน: 158 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2541
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 06 ปี 2005
:: เนื้อหาโดยสังเขป
มนุษยศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเข้าใจมนุษย์ในทุกๆด้าน หนังสือเล่มนี้พยายามรวบรวมบทความและแง่มุมต่างๆ เพื่อความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น นับแต่สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นและการสร้างสรรค์ทางความคิดของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อ ศาสนา ปรัชญา วรรณกรรมสร้างสรรค์ การเลือกและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่เพียงแต่อยู่ในประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำเท่านั้น แต่ทว่าความเข้าใจในอดีตของเราอาจนำมาช่วยในการเข้าใจตัวเรา ความสัมพันธ์ระหว่างมวลมนุษย์เพื่อสันติภาพ ภราดรภาพและสันติสุขของมนุษยชาติในปัจจุบันและตลอดไป
:: สารบัญ

สารบัญ

 • สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น

 • พลังปรัชญา พลังแห่งมนุษย์

 • กระแสธารแห่งวรรณคดีตะวันตก

 • วรรณคดีตะวันตกสะท้อนชีวิตและสังคม

 • พุทธศาสนา

 • จริยศาสตร์แบบเซน : ทางเลือกเพื่อมนุษยชาติ

 • ความเป็นมนุษยนิยมของลัทธิเอกซิสเตนเชียลิสม์

 • วิกฤติมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์

 • สู่ศตวรรษที่ 21
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ผู้เขียน
  - ปรีดี พนมยงค์
  - ฌอง ปอล ซาร์ตร์
  - จาก์กส์ บาร์ซัน
  - มนตรี อุมะวิชนี
  - ธีรยุทธ บุญมี
  - จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
  - นภาเดช กาญจนะ

  จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี (ผู้รวบรวม)
  - B.A. (Humanities and Philosophy) Scripps College, Claremont, U.S.A.
  - M.I.S. (International Relations Studies) Claremont Graduate University, Claremont, U.S.A.
  - ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์