รูปภาพสินค้า รหัส9789745719378
9789745719378
-
ผู้เขียนเตช บุนนาค
ผู้แปลภรณี กาญจนัษฐิติ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719378
จำนวน: 369 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 215 x 18 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 04 / 2532
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 08 ปี 2005
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนที่ว่าด้วยการเมืองภายในของสยามทั้งในเขตภูธรและนครหลวงของสยามประเทศ ซึ่งก็มีส่วนสัมพันธ์อยู่กับการเมืองภายนอกประเทศของสยามในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยการศึกษาสำรวจลักษณะการปกครองหัวเมืองแต่โบราณของประเทศสยาม การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระหว่าง พ.ศ.2413-2423 และการศึกษาสำรวจอย่างละเอียดในเรื่องการก่อตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบรวมศูนย์ดังที่เรียกกันว่า'ระบบเทศาภิบาล'ระหว่าง พ.ศ.2435-2442 รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาให้รัดกุมยิ่งขึ้นระหว่าง พ.ศ.2442-2458 ส่วนเรื่องการปรับปรุงการบริหารด้านอื่นๆให้ทันสมัยนั้นก็จะกล่าวถึงไว้ในกรณีที่มีความเกี่ยวพันกัน
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ตอน 1 ประเทศสยาม พ.ศ.2435

 • ตอน 2 ความกดดันจากภายนอกและการปฏิรูปในระยะแรก

 • ตอน 3 การเข้ามามีบทบาทในการปกครองของกรมหลวงดำรงราชานุภาพ

 • ตอน 4 กุศโลบายของการสถาปนาระบบเทศาภิบาลในการปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ตอน 5 การขยายตัวของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2442-2458

 • ตอน 6 การประสบความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2435-2458

 • ภาคผนวก
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  เตช บุนนาค
  - Director of philosophy, St. Antony's College, Oxford, สหราชอาณาจักร
  - อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  - ปัจจุบันเป็นข้าราชการในพระองค์ในตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ