รูปภาพสินค้า รหัส9789745719323
9789745719323
-
ผู้เขียนดร. รศ., ราตรี ธันวารชร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719323
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
วิวัฒนาการของภาษาไทย เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านต่างๆ คือ ด้านการเขียนรูปคำ การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านคำ ความหมายของคำ สำนวนและไวยากรณ์ และยังเป็นหนังสือที่ให้คำตอบเกี่ยวกับการออกเสียงคำในภาษาไทยที่ออกเสียงไม่ตรงตามรูปการเขียนคำในภาษาไทยปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตระกูลภาษาในโลก โดยเฉพาะการจัดตระกูลภาษาไทยของเราเอง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้านวิวัฒนาการของภาษาไทย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทนำ

 • บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงด้านการเขียนรูปคำ

 • บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเสียง : การสูญเสียงและการเพิ่มเสียง

 • บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะในภาษาไทยกรุงเทพฯปัจจุบัน

 • บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสระในภาษาไทยกรุงเทพฯปัจจุบัน

 • บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยกรุงเทพฯปัจจุบัน

 • บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงทางด้านคำ ความหมายของคำ สำนวน และไวยากรณ์

 • บทที่ 7 ตระกูลของภาษาไทย
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ดร.ราตรี ธันวารชร
  - อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) และอักษรศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านภาษาไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้ารับราชการที่ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2516 ได้ลาราชการไปศึกษาต่อในปี พ.ศ.2529 และสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากคณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2533
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์