รูปภาพสินค้า รหัส9789745719125
9789745719125
-
ผู้เขียนพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 90.00 บาท
ราคาสุทธิ 90.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719125
จำนวน: 161 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 215 x 8 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 05 ปี 2004
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การตลาดเพื่อสังคม ผู้เขียนมุ่งหวังที่จะชี้ให้เห็นถึงการใช้การตลาดเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศโดยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทำให้แผนรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่แผนรณรงค์ทางการสื่อสารหลายแผนด้วยกันที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในความพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ การใช้แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่และการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลายผสมผสานกันนั้นจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างที่กลยุทธ์ทางการสื่อสารเผชิญอยู่ในขณะที่กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงสังคม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 พัฒนาการแผนรณรงค์การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม : จุดเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคการตลาด

 • บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสังคม

 • บทที่ 3 การพัฒนาแนวคิดทางการตลาดเข้าสู่การตลาดเพื่อสังคม

 • บทที่ 4 แนวคิดและกระบวนการการตลาดเพื่อสังคม

 • บทที่ 5 เงื่อนไขทางสังคมที่ก่อให้เกิดการตลาดเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพ

 • บทที่ 6 ข้อดีและข้อเสียของแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม

 • บทที่ 7 การใช้การตลาดเพื่อสังคม

 • บทที่ 8 บทสรุป

 • บรรณานุกรม
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
  วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  MA (COMMUNICATION), UNIVERSITY OF KENTUCKY, USA
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์