รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745718647
จำนวน: 178 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 06 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโลกยุคหลังสงครามเย็น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพของโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่พร้อม ๆ กับการชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงวิชาการทางด้านการบริหารรัฐกิจและการบริหารจัดการภาคสาธารณะ อันจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกวิชาการได้
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทนำ

 • แนวคิดและตัวแบบที่นิยมใช้การศึกษา การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบของกลุ่มการบริหารเปรียบเทียบ

 • วิพากษ์การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบของกลุ่มการบริหารเปรียบเทียบ

 • การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบใหม่

 • การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : บทเรียนจากอดีตและทิศทางในอนาคต

 • การบริหารการจัดการในโลกยุคหลังสงครามเย็น

 • ภาคผนวก

 • บรรณานุกรม

 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฮาวาย'อิ ประเทศสหรัฐอเมริกา