รูปภาพสินค้า รหัส9789745718517
9789745718517
-
ผู้เขียนวันทนีย์ วาสิกะสิน รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 140.00 บาท
ราคาสุทธิ 140.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745718517
จำนวน: 189 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 216 x 9 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 01 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากฝ่ายวิชาการ และได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนังสือที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของแนวคิดความเสมอภาคทางเพศระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่มีความสำคัญต่อสังคม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องบทบาทของชายและหญิง แนวคิดสตรีนิยมและแนวคิดสังคมสงเคราะห์ เป็นแนวคิดที่มีคุณค่าในการพัฒนาคนและสังคม นักสังคมสงเคราะห์สามารถนำแนวคิดทฤษฎีทางสตรีนิยมมาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มชุมชนและสังคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลในลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกคนในสังคมไม่ว่าชายหรือหญิง
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ความสำคัญและความเป็นมาของสตรีนิยม

 • ทฤษฎีและแนวคิดสตรีนิยม

 • การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในทฤษฎีและแนวคิดสตรีนิยม

 • การพัฒนาสตรีในงานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม

 • อนาคตสตรีนิยมและสังคมสงเคราะห์ไทย

 • บทส่งท้าย

 • บรรณานุกรม
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  วันทนีย์ วาสิกะสิน
  ปริญญาตรี : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท : สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
  ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผลงานวิชาการ : หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์กับงานสังคมสงเคราะห์
  - นักสังคมสงเคราะห์กับงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์