รูปภาพสินค้า รหัส9789745718456
9789745718456
-
ผู้เขียนยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745718456
จำนวน: 154 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 215 x 8 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2545
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาครอบคลุมประเภทต่างๆ ของกวีนิพนธ์ นวนิยาย และบทละคร ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ 5 ประเภท คือ ลำนำนิทาน คีตกานต์ บทร้อยกรองสรรเสริญ บทร้อยกรองกำสรด และซอนเนต ที่เป็นต้นแบบของกวีนิพนธ์ในระยะเริ่มแรกแก่ผู้อ่าน นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาในส่วนของนวนิยาย และบทละคร ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับประเภทความแตกต่างของนวนิยายและบทละครเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาค้นคว้าต่อไป
:: สารบัญ

สารบัญ

 • กวีนิพนธ์

 • บทที่ 1 ลำนำนิทาน (Ballad)

 • บทที่ 2 คีตกานต์ (Lyric)

 • บทที่ 3 บทร้อยกรองสรรเสริญ (Ode)

 • บทที่ 4 บทร้อยกรองกำสรด (Elegy)

 • บทที่ 5 ซอนเนต (Sonnet)

 • นวนิยาย

 • บทที่ 6 ความหมายและความเป็นมา

 • บทละคร

 • บทที่ 7 ความหมายและความเป็นมา

 • บทที่ 8 บทละครโศกนาฏกรรม (Tragedy)

 • บทที่ 9 บทละครสุขนาฏกรรม (Comedy)

 • บรรณานุกรม
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ดร.ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา
  การศึกษา
  - อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - M.A (English) Boston College, U.S.A.
  - C.A.E.S.(Curriculum, Instruction & Supervision) Boston University, U.S.A.
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ
  หนังสือ
  - องค์ประกอบและรูปแบบบทละครตะวันตก (2534) วิจัยเสริมหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
  - บัลลัด (2536) วิจัยเสริมหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2544) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  บทความ
  - แครัล (Carol) (2533) สารานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
  - The Canterbury Tales (2535) สารานุกรมนักเรียน ฉบับบัณฑิตยสถาน