รูปภาพสินค้า รหัส9789745718371
9789745718371
-
ผู้เขียนPAYONGSIRI, JITHAVECH

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745718371
จำนวน: 154 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2545
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและกลวิธีการอ่านที่ผู้ศึกษาสามารถถ่ายโอนไปใช้ในการอ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น การจับประเด็นความหลัก การเดาความหมายศัพท์ ความเข้าใจนัยความหมายแฝง ทำให้ผู้อ่านพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจวิธีการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจและฝึกฝนวิธีการขยายความด้วยโครงสร้างอนุประโยค รวมทั้งยังมีบทผนวกที่รวบรวมโครงสร้างต่างๆ พร้อมตัวอย่างเพื่อใช้ในการทบทวนด้วย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • Eucation and Careers

 • Unit 1 In Praise of the F Word

 • Unit 2 Career Strategies :

 • They're Jealous. Will That Hurt Your Job?

 • Science and Technology

 • Unit 3 Back to Basics

 • Unit 4 The Computer Fallacy

 • Business Perspectives

 • Unit 5 Vintage Tale :

 • Wine Duo's Persistence Pays off

 • Unit 6 Asian Observer :

 • Cleverness Is Too Often Self-Defeating

 • Appendix

 • Bibliography

 • Answer Key
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  พยงค์ศิริ จิตรถเวช
  อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ M.A. (Linguistics) จาก university of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรองศาสตราจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์