รูปภาพสินค้า รหัส9789745717848
9789745717848
-
ผู้เขียนPEERACHAT NILAWANIT

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 140.00 บาท
ราคาสุทธิ 140.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745717848
จำนวน: 116 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2536
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 08 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
English for Lawyers 1 เป็นหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับสอนนักกฎหมาย ซึ่งผสมผสานทักษะทั้ง 4 คือการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดเข้าด้วยกัน โดยปูพื้นเนื้อหาทางกฎหมาย เช่น ความหมายของกฎหมาย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 รวมทั้งทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียน เมื่อเรียนหนังสือเล่มนี้จบแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายพอสมควรที่จะใช้ประโยชน์ในอาชีพกฎหมาย ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทำเฉลยแบบฝึกหัดไว้ในตอนท้ายเล่มด้วย เพื่อผู้ที่ต้องการฝึกฝนความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพจะสามารถศึกษาหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยตนเอง
:: สารบัญ

สารบัญ

 • Unit 1 The Meaning of Law

 • Unit 2 The Constitution of the United States of America

 • Unit 3 Abraham Lincoln...Profession,a Lawyer

 • Unit 4 The Definition of a Crime

 • Unit 5 Unintentional Torts and Business Torts

 • Unit 6 Ehrlich(1862-1922) : A Distinguished Lawyer

 • Unit 7 The Judicial System of Thailand

 • Unit 8 Obiter Dictum

 • Unit 9 Contract

 • Bibliography

 • Suggested Answers
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  พีรชาติ นิลวณิช
  - อ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; M.A., New York University เคยได้รับทุนมูลนิธิฟุลไบรท์ (Fulbright) ปี พ.ศ.2510-2511
  - ผลงานทางวิชาการที่จัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว เช่น Modern English Grammar and Usage (1979) และ Songs from Thailand (1988)
  - เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์