รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745717312
จำนวน: 257 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 215 x 12 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน -- ปี 2000
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนมีเป้าหมายหลักคือ การสำรวจพัฒนาการของทฤษฎีมากซิสต์และความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีมากซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสม์ ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้เสนอว่า การพิจารณาทฤษฎีมากซิสม์ที่ถูกต้องนั้น จะต้องพิจารณาทั้งในแง่ที่เป็น ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ที่มุ่งตอบปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และอธิบายลักษณะการทำงานของสังคม และในแง่ที่เป็น ลัทธิการเมือง ที่มีจุดมุ่งหมายในการชักนำการปฏิวัติเพื่อโค่นล้มระบบทุนนิยมควบคู่กันไป
:: สารบัญ

สารบัญ

 • คำนำ

 • บทนำ

 • บทที่ 1 มานุษยวิทยาและการพัฒนาการของมากซิสม์

 • บทที่ 2 แนวความคิดทางมานุษยวิทยาที่สะท้อนจากงานเขียนของมากซ์และอิงเกิลส์

 • บทที่ 3 แนวความคิดของมากซ์และอิงเกิลส์กับมานุษยวิทยาในปัจจุบัน

 • บทที่ 4 มานุษยวิทยามากซิสต์ในประเทศรัสเซีย

 • บทที่ 5 มากซิสม์และมานุษยวิทยาอเมริกัน

 • บทที่ 6 มานุษยวิทยามากซิสต์ในอังกฤษและฝรั่งเศส

 • บทที่ 7 มานุษยวิทยามากซิสต์ในประเทศไทย

 • บทที่ 8 ปัญหาและแนวโน้มของมานุษยวิทยามากซิสต์ในปัจจุบัน

 • บรรณานุกรม
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ
  - วท.บ. (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; M.A. (Behavioral Sciences) California State, Bakersfiel; Ph.D. (Anthropology) University of California, Berkeley ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่