รูปภาพสินค้า รหัส9789745715851
9789745715851
-
ผู้เขียนพรทิพย์ สุขะกลู, พวงเล็ก ศิริทวี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745715851
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 04 ปี 2005
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือนี้จัดทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามคดีของชาวต่างประเทศ ผู้เขียนได้รวบรวมคำศัพท์ สำนวนต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การบอกทิศทาง การให้คำแนะนำ การบรรยายรูปพรรณสัณฐาน การสอบปากคำ เป็นต้น มีตัวอย่างบทสนทนาและแบบฝึกหัด เพื่อฝึกการใช้สำนวนในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษที่มักเป็นปัญหาแก่คนไทยด้วย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 การทักทายและการเสนอให้ความช่วยเหลือ

 • บทที่ 2 การรับโทรศัพท์

 • บทที่ 3 การถามย้ำเพื่อความเข้าใจ การตอบรับ การปฏิเสธ

 • บทที่ 4 การบอกทิศทาง

 • บทที่ 5 การแนะนำ

 • บทที่ 6 การร้องทุกข์และการแสดงความเห็นใจ

 • บทที่ 7 การอธิบายสถานการณ์และการขออภัย

 • บทที่ 8 การบรรยายรูปพรรณสัณฐาน

 • บทที่ 9 การสอบปากคำ 1 : คดีเกี่ยวกับของหาย

 • บทที่ 10 การสอบปากคำ 2 : คดีเกี่ยวกับการจี้ปล้นชิงทรัพย์

 • บทที่ 11 การสอบปากคำ3 : คดีเกี่ยวกับการขอคืนทรัพย์และเรียกเงินคืนจากร้านค้า

 • บทที่ 12 การแปล
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  คณะผู้เขียน
  พรทิพย์ สุขะกูล
  - ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก และ น.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - M.A. (Teaching English as a Foreign Language), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.
  - ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  พวงเล็ก ศิริทวี
  - กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)
  - M.S. (Reading), Florida State University, U.S.A.
  - ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  พงษ์นุชนาฎ (บุณยปรรณานนท์) พุทธิเจริญรัตน์
  - ค.บ.เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - M.A. (Interdisciplinary Studies: English, Psychology and Education), Oregon State University, U.S.A.
  - Certificate in Teaching English for Specific Purposes (Syllabus Design), University of Aston, Birmingham, U.K.
  - ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ และโล่เกียรติคุณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  - Diploma in Applied Linguistics, RELC, Singapore
  - ผลงานวิชาการ ได้แก่ Fundamental Reading III เขียนร่วมกับ รองศาสตราจารย์หอมหวล ชื่นจิตร และภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจรถไฟ
  - ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์