รูปภาพสินค้า รหัส9789745715035
9789745715035
-
ผู้เขียนเสมอชัย พูลสุวรรณ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 245.00 บาท
ราคาสุทธิ 245.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745715035
จำนวน: 199 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 207 x 297 x 15 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 03 / 2539
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่ได้รับรางวัลขั้นดีมาก ของโครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย(TTF AWARD) ปีพุทธศักราช 2538 เนื้อหาหลักของหนังสือนำเสนอการวิเคราะห์ความหมาย ของงานจิตรกรรมพุทธศิลป์ไทย ในวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และงานจิตรกรรมกลุ่มที่อาจเกี่ยวข้องกัน ในวัฒนธรรมสุโขทัยและล้านนา โดยผู้เขียนพยายามแสดงให้เห็นว่า จิตรกรรมพุทธศิลป์ของไทยกลุ่มต่างๆก่อรูปและมีพัฒนาการจนเกิดแบบแผนเฉพาะตัวขึ้นมาได้อย่างไร ภายใต้เงื่อนไขทางวัฒนธรรม และกระแสคิดทางพุทธศาสนา ในแต่ละช่วงเวลา
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทคัดย่อ

 • บทที่1 จิตรกรรมที่พบร่วมกับพุทธสถานทรงปรางค์

 • 1.ที่มาและความหมายของพระปรางค์มหาธาตุ

 • 2.จิตรกรรมฝาผนังที่พบร่วมกับพุทธสถานทรงปรางค์

 • 3.จิตรกรรมสุโขทัยและล้านนา

 • ฯลฯ

 • บทที่ 2 จิตรกรรมภายในพระอุถโบสถ

 • 1.พระอุโบสถในวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

 • 2.อายุและแบบแผนของการเขียนภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ

 • 3.ความหมายของภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ

 • ฯลฯ

 • บทที่ 3 จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ : เฉพาะกรณีวัดสุทัศนเทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 • 1.วัดสุทัศนเทพวราราม

 • 2.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 • 3.สรุป

 • ฯลฯ

 • อภิธานศัพท์
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  เสมอชัย พูลสุวรรณ
  - วท.บ. (เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; A.M. (Anthropology) The University of Michigan, Ann Arbor; Ph.D. (Anthropology) The University of Michigan, Ann Arbor.
  - ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์