รูปภาพสินค้า รหัส9789745470460
9789745470460
-

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745470460
จำนวน: 235 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: หน้าต่างสู่โลกกว้าง, บจก.สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือสำหรับครูชุดนี้เสนอแนะประเด็นสำคัญในการสอนภาษาและนำเสนอตัวอย่าง พร้อมรายละเอียดของสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคการสอนที่นำไปใช้ได้ในห้องเรียนจริง โดยมุ่งสอนความต้องการขนองครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ตลอดจนครูวิทยากรและครูก่อนประจำการ แต่ละเล่มประกอบด้วยข้อเสนอแนะสำหรับครู กิจกรรมทางภาษาสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 60-100 กิจกรรม และในงานที่นำไปถ่ายสำเนาใช้ได้ทันทีกว่า 20 ใบ โดยมีคำอธิบายการใช้กิจกรรมด้วยภาษาง่ายๆ แจ่มแจ้ง และมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย กลุ่มอายุ และระดับผู้เรียนอย่างชัดเจน
:: สารบัญ
-การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน
คำศัพท์และไวยกรณ์
เกม
เพลงและการพูดเข้าจังหวะ
กจกรรมงานประดิษฐ์
วีดิทัศน์
รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ฯลฯ