รูปภาพสินค้า รหัส9789745349735
9789745349735
-
ผู้เขียนธนพล ฉันจรัสวิชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 315.00 บาท
ราคาสุทธิ 315.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745349735
จำนวน: 476 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 23 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาต่อจากหนังสือเล่มแรกคือ 'Crystal Reports 8.5 สร้างรายงานอย่างมืออาชีพ' โดยจะเน้นการใช้โปรแกรม Visual Basic สำหรับสร้างรายงานที่แตกต่างจากหนังสือเล่มแรกที่สร้างรายงานจากตัวช่วยสร้างเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการนำรายงานไปแสดงบนเว็บเพจด้วยภาษา ASP, VBScript Html โปรแกรม Crystal Reports จึงเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูงคือสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล Access, ฐานข้อมูลOracle หรือฐานข้อมูล Power Builder พร้อมทั้งซีดีตัวอย่างงานและเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือการสร้างรายงานจากโปรแกรม Crystal Reports 9.2 ด้วยการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรม Crystal Reports โดยสามารถสร้างรายงานแบบง่าย ๆ จากตัวช่วยสร้างของโปรแกรม และเหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรม Crystal Reports มาบ้างแล้ว และหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมการสร้างรายงานทั้งหมด ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมรายงาน คือ โปรแกรม Visual Basic นำมาใช้มาออกแบบ สร้างรายงาน โดยสร้างในเครื่องมือ Crystal Reports Designer การใช้โปรแกรม ASP แสดงการทำงานบนเว็บเพจ ซึ่งเป็นการนำรายงานไปแสดงบนเว็บเพจด้วยการใช้เครื่องมือ ActiveX Viewer แการใช้ภาษา ASP และ VBScript Html
:: สารบัญ

สารบัญ

 • คำนำ

 • บทนำ

 • ภาคที่ 1 สร้างรายงาน Crystal Reports ในโปรแกรม Visual Basic

 • บทที่ 1 สร้างรายงานด้วยเครื่องมือ Crystal Reports Designer

 • บทที่ 2 การติดตั้งออบเจ็กต์จากเมนู

 • บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมควบคุมรายงาน

 • บทที่ 4 ออบเจ็กต์ Crystal Reports Viewer

 • บทที่ 5 การสร้างออบเจ็กต์บน Crystal Reports Designer จากโปรแกรม

 • บทที่ 6 การติดต่อฐานข้อมูล

 • บทที่ 7 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล

 • บทที่ 8 การสร้างออบเจ็กต์ RecordSet ด้วยคำสั่ง Open

 • บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างออบเจ็กต์ CeossTab, Graph

 • บทที่ 10 การเขียนโปรแกรมการสร้างออบเจ็กต์ Graph

 • บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างฟิลด์ฟอร์มูล่า, ออบเจ็กต์ UnboundField, SummaryField

 • บทที่ 12 การเขียนโปรแกรมการสร้างออบเจ็กต์ SpecialVarField, Subreport

 • บทที่ 13 ออบเจ็กต์ Database

 • บทที่ 14 FieldDefinition

 • บทที่ 15 การจัดกลุ่มในออบเจ็กต์ Report

 • บทที่ 16 ออบเจ็กต์ Report

 • บทที่ 17 ออบเจ็กต์ Application

 • บทที่ 18 ออบเจ็กต์ OLE

 • บทที่ 19 Embeddable Crystal Reports 9 Designer Control และ Crystal Reports 9 Standaed Wizard Library

 • ภาคที่ 2 การเขียนโปรแกรมเพื่อนำรายงานแสดงบนเว็บเพจ

 • บทที่ 20 ออบเจ็กต์และการทำงานบนเว็บเพจ

 • บทที่ 21 การควบคุมรายงานบนเว็บเพจ

 • ภาคผนวก