รูปภาพสินค้า รหัส9789745349599
9789745349599
-
ผู้เขียนธีรศิลป์ ทุมวิภาต, สุภาพร จำปาทอง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745349599
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2547
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2004
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ความรู้พื้นฐานทางด้านระบบควบคุมเบื้องต้น เริ่มจากการแนะนำให้รู้จักส่วนประกอบของระบบควบคุมแบบลูปเปิด-ลูปปิด,องค์ประกอบของระบบควบคุม และการนำระบบควบคุมไปใช้งานควบคุม อุณหภูมิ ,ความดัน, อัตราการไหล และระดับของเหลว หลังจากนั้นได้กล่าวถึงการนำ PLC เข้ามาใช้ในระบบควบคุม โดยจะเน้นไปที่การควบคุมแบบอะนาลอก เนื้อหาต่างๆที่กล่าวถึงจะอยู่ในรูปของเอกสารคู่มือ ซีดี (CD Training) คู่มือทดสอบอย่างครบถ้วน
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 ระบบควบคุมเบื้องต้น

 • บทที่ 2 การนำระบบควบคุมไปใช้งาน

 • บทที่ 3 ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม

 • บทที่ 4 หลักการทำงานของการควบคุมแบบป้อนกลับ

 • บทที่ 5 พีแอลซีกับระบบควบคุม

 • บทที่ 6 รู้จักกับพีแอลซีชนิดโมดูล

 • บทที่ 7 การจัดโครงสร้างหน่วยความจำของพีแอลซีชนิดโมดูล

 • บทที่ 8 ประเภทของหน่วยอินพุต/เอาต์พุต

 • บทที่ 9 หน่วยอินพุต/เอาต์พุตแบบอะนาลอก

 • บทที่ 10 หน่วยอินพุต/เอาต์พุตชนิดพิเศษ

 • บทที่ 11คำสั่งระดับสูง

 • บทที่ 12 ระบบสื่อสารในงานควบคุม