รูปภาพสินค้า รหัส9789745348936
9789745348936
หนังสือลำดับที่ 3 ในชุด "Java Programming" ซึ่งจะนำคุณไปเรียนรู้เกี่ยกับการทำ "Visual Programming" ด้วย Java...
ผู้เขียนวีระศักดิ์ ซึงถาวร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745348936
จำนวน: 512 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 240 x 24 มม.
น้ำหนัก: 835 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือลำดับที่ 3 ในชุด "Java Programming" ซึ่งจะนำคุณไปเรียนรู้เกี่ยกับการทำ "Visual Programming" ด้วย Java รวมถึงทำความรู้จักกับการใช้ JDBC สำหรับติดต่อกับระบบฐานข้อมูล ตลอดจนใช้ Java Mail สำหรับติดต่อกับ mail servers ส่วน JNDI สำหรับติดต่อกับ name and directory servers และ JMS สำหรับติดต่อกับ messaging service servers นั้น ถึงแม้ว่า Api เหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นโดย J2ee แต่ในหนังสือเล่มนี้ จะแสดงการใช้งานจากโปรแกรม Applications ธรรมดา เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถใช้ Api เหล่านี้จากโปรแกรมทั่วไปได้

ยิ่งไปกว่านั้น ในเล่มยังได้นำเสนอความรู้ในเรื่องของการติดต่อระบบเครือข่ายด้วย Sockets ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับ Servlets และ Jsp อีกด้วย โดยผู้เขียนได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบมากมาย ที่คุณสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน และเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมทุกท่าน
:: สารบัญ
Chapter 17 Java Beans
Chapter 18 Java Data Base Connection (JDBC)
Chapter 19 Java Mail
Chapter 20 Java Name and Directory Interface (JNDI)
Chapter 21 Java Messaging Service (JMS)
Chapter 22 Network Programming
Chapter 23 Servlets
Chapter 24 Java Server Pages
ดัชนี