รูปภาพสินค้า รหัส9789745348714
9789745348714
-
ผู้เขียนสุชาติ ศุภมงคล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745348714
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 197 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2546
:: เนื้อหาโดยสังเขป
มุ่งไปในเรื่องประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต คงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า การจัดการวัสดุและอะไหล่ที่ดีและเหมาะสมที่จะส่งผลไปยังระบบงานซ่อมบำรุงซึ่งเป็นงานที่สร้างกำไรให้กับกิจการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ และตัวอย่างแบบฟอร์ม ตาราง ที่ได้รวบรวมจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งเป็นสาระสำคัญในการทำงานกับบริษัทที่มีระบบผลิตซับซ้อน ใช้เครื่องจักรและอะไหล่จำนวนมาก
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 บทนำ

 • บทที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคลังวัสดุ

 • บทที่ 3 การจัดจำแนกวัสดุโรงงานเพื่อการบริหารจัดการ

 • บทที่ 4 การจัดทำแผนสำรองอะไหล่สำหรับงานโครงการ

 • บทที่ 5 หลักปฏิบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม เรื่องการสำรองอะไหล่

 • บทที่ 6 การจัดทำคู่มืออะไหล่ที่ใช้ได้กับเครื่องหลายเครื่อง

 • บทที่ 7 การคลังพัสดุโรงงาน

 • บทที่ 8 การจัดซื้อพัสดุโรงงาน

 • บทที่ 9 การบริหารระดับคงเหลือ พัสดุโรงงาน

 • บทที่ 10 การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต

 • บทที่ 11 คลังเครื่องมือและการควบคุม

 • บทที่ 12 ความมั่นคงในคลังวัสดุ