รูปภาพสินค้า รหัส9789745348516
9789745348516
วัฒนธรรมข้ามชาติกับความสำเร็จของการบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง
ผู้เขียนบรรจง อมรชีวิน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745348516
จำนวน: 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 12 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติกับความสำเร็จของการบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อ วิถีชีวิต การศึกษา ระบบสังคม ค่านิยม รวมทั้งวิธีคิด ซึ่งทำให้วิธีการทำงานแตกต่างกันไปด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อธุรกิจและทำงานร่วมกับคนที่มาจากหลายชาติหลายภาษา
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ภาคที่ 1 หมวดหมู่และวัฒนธรรมลักษณะต่างๆ

 • บทที่ 1 วัฒนธรรมที่หลากหลาย

 • บทที่ 2 การจัดการกับความหลากหลาย

 • บทที่ 3 เงื่อนไขในทางวัฒนธรรมสำหรับการแข่งขันระดับโลก

 • บทที่ 4 การออกแบบการบริหารให้เหมาะกับวัฒนธรรม

 • บทที่ 5 การจัดการกับวัฒนธรรมต่างๆ

 • บทที่ 6 วัฒนธรรมระหว่างประเทศเปรียบเทียบ

 • บทที่ 7 เงื่อนไขทางวัฒนธรรม

 • บทที่ 8 หมวดหมู่ของวัฒนธรรม

 • ภาคที่ 2 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการบริหารในองค์กร

 • บทที่ 9 สถานภาพ ภาวะผู้นำ และองค์กร

 • บทที่ 10 วัฒนธรรมกับการสร้างทีมงาน

 • บทที่ 11 วัฒนธรรมกับการสื่อสาร

 • บทที่ 12 วัฒนธรรมกับมารยาทสังคม

 • ภาคที่ 3 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงการเจรจาต่อรองของชาติต่างๆ

 • บทที่ 13 ลักษณะประจำชาติและการเจรจาต่อรอง

 • บทที่ 14 การเจรจาต่อรองเปรียบเทียบ

 • เอกสารอ้างอิง