รูปภาพสินค้า รหัส9789745348325
9789745348325
-
ผู้เขียนณัฐศิระ เยาวสุต

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 275.00 บาท
ราคาสุทธิ 275.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745348325
จำนวน: 456 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2547
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2004
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหากล่าวถึง ความรู้พื้นฐานการใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซลที่สนับสนุน VBA, เริ่มต้นเรียนรู้แมโครของไมโครซอฟท์เอ็กเซล, ความรู้พื้นฐานเพื่อการลงรหัส VBA, การเขียนรหัส การแก้ไขรหัส และการจัดการกับ รหัส VBA, การลงรหัสให้กับวัตถุในไมโครซอฟท์เอ็กเซล, การสร้างระบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมประยุกต์ ฯลฯ
:: สารบัญ

สารบัญ

  • เนื้อหาโดยสังเขปของหนังสือ

  • คำแนะนำการใช้หนังสือเล่มนี้

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซลที่สนับสนุน VBA

  • บทที่ 2 เริ่มต้นเรียนรู้แมโครของไมโครซอฟท์เอ็กเซล

  • บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานเพื่อการลงรหัส VBA

  • บทที่ 4 การลงรหัส การแก้ไขรหัส และการจัดการกับรหัส VBA

  • บทที่ 5 การลงรหัสให้กับวัตถุในไมโครซอฟท์เอ็กเซล

  • บทที่ 6 การสร้างระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมประยุกต์

  • บทที่ 7 การจัดการกับข้อผิดพลาดของรหัส

  • บทที่ 8 แฟ้มแอดอินส์และสมุดทำการสำเร็จรูป