รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745348073
จำนวน: 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 197 x 240 x 21 มม.
น้ำหนัก: 835 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
งานซ่อมบำรุงเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ตลอดอายุของทรัพย์สิน หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นความจำเป็นจนบางคนเรียกขานว่าเป็นเหมือนปีศาจ (Necessary Evil) ที่สามารถคุกคามผลประกอบการของบริษัทได้ มีผลกระทบทั้งทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ผลกระทบทางด้านรายได้ คือ ความไม่พร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต ทำให้บริษัทไม่สามารถจับช่วงเวลานาทีทองของการสร้างรายได้ ถึงจะจับได้ก็ไม่ได้กำไร เรียกว่า ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ผลกระทบทางด้านรายจ่ายหรือประสิทธิภาพ คือ ต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงผิดปกติ การเพิ่มสมรรถนะทางด้านบำรุงรักษา จึงเป็นความจำเป็นที่จะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างมาก จนเราเรียกบำรุงรักษาได้ว่า เป็นงานสร้างกำไร (Maintenance : The Profit Maker) เพียงแต่เราทำมันอย่างถูกต้อง
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงการใช้ทรัพยากรทางด้านการผลิต ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้วินิจฉัยอุตสาหกรรม ผู้บริหารงานบำรุงรักษา หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่วางแผน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการบริษัท มีความเข้าใจในบทบาทของปัจจัยที่มักจะถูกมองข้าม คือ งานบำรุงรักษาว่ามีผลกระทบถึงผลประกอบการของบริษัทได้อย่างไร


:: สารบัญ


สารบัญ

 • 1 ทรัพย์สินและกิจกรรมงานบำรุงรักษา

 • 2 ค่าใช้จ่ายกับรายได้ตลอดอายุของทรัพย์สิน

 • 3 OEE : ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

 • 4 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา

 • 5 การจัดการวัสดุอะไหล่

 • 6 การจ้างเหมางานบำรุงรักษา

 • 7 การบริหารงบประมาณงานบำรุงรักษา

 • 8 ดัชนีสมรรถนะงานบำรุงรักษา

 • 9 แผนแม่บทและกลยุทธ์การบริหารงานบำรุงรักษา

 • 10 ผลกระทบของบำรุงรักษาต่อประสิทธิผลของบริษัท

 • 11 การตรวจสอบ ทบทวน สมรรถนะงานบำรุงรักษา

 • 12 การปรับปรุงสมรรถนะบำรุงรักษา

 • 13 การบริหารการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สิน

 • 14 บัญชีสำหรับผู้บริหารงานบำรุงรักษา

 • 15 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 • บรรณานุกรม