รูปภาพสินค้า รหัส9789745347830
9789745347830
-
ผู้เขียนวิทยา สุคตบวร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 95.00 บาท
ราคาสุทธิ 95.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745347830
จำนวน: 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2546
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากภาษาปาสคาล ซึ่งเป็นภาษาที่เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย พื้นฐานการเขียนโปรแกรมต่างๆในหนังสือเล่มนี้ยังสามารถเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ Delphi ได้ด้วยภายในเล่มยังประกอบด้วยแบบฝึกหัดและบันทึกผลการเรียนการสอนไว้ให้ด้วยเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนในระดับ ปวส.และปริญญาตรีรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป:: สารบัญ

 • ภาคทฤษฎี

 • บทที่ 1 รูปแบบพื้นฐานของภาษาปาสคาล

 • บทที่ 2 ตัวแปรแถวลำดับและตัวแปรแบบตัวชี้

 • บทที่ 3 คำสั่งควบคุม (Control Statement)

 • บทที่ 4 ข้อมูลชนิดเรคอร์ด (Record)

 • บทที่ 5 โพรซีเยอร์ ฟังก์ชัน และยูนิต

 • บทที่ 6 ไฟล์ (File)

 • ภาคปฏิบัติ : การเขียนโปรแกรมปาสคาล

 • ภาคผนวก

 • เฉลยแบบฝึกหัด

 • บรรณานุกรม