รูปภาพสินค้า รหัส9789745347649
9789745347649
การบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น...
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745347649
จำนวน: 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2546
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและการปันส่วนต้นทุนและต้นทุนฐานกิจกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจการบัญชีบริหารสามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้กับงานจริงได้
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร

 • บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน

 • บทที่ 3 พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุน

 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร

 • บทที่ 5 งบประมาณ

 • บทที่ 6 การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

 • บทที่ 7 ระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น

 • บทที่ 8 การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

 • บทที่ 9 การวิเคราะห์การลงทุน

 • บทที่ 10 งบกระแสเงินสด

 • บทที่ 11 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

 • บทที่ 12 การปันส่วนต้นทุนและต้นทุนฐานกิจกรรม

 • ภาคผนวก

 • ดัชนี

 • บรรณานุกรม