รูปภาพสินค้า รหัส9789745347571
9789745347571
-
ผู้เขียนวิทยา สุหฤทดำรง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745347571
จำนวน: 356 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 17 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 04 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในยุคปัจจุบันที่ความต้องการของผู้บริโภคมีหลากหลาย มีอิสระในการคิด การเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ จนไปถึงความต้องการได้รับการบริการที่ดี ผู้ประกอบการทั้งการผลิตและการบริการจึงต้องมีการแข่งขันกันสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหล่านั้น แนวคิดการจัดการหนึ่งที่ผู้ประกอบการทั้งหลายให้ความสนใจและนำมาใช้ในปัจจุบัน เพราะกล่าวกันไว้ว่าเป็นแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่ ที่จะช่วยลดต้นทุนและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานคือ แนวคิดการจัดการใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และได้นำเสนอด้วยภาษาง่าย ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านในเรื่องการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้จริงได้ต่อไป
:: สารบัญ

สารบัญ

 • 1. ลอจิสติกส์ : อาวุธอันทรงพลังสำหรับธุรกิจยุคใหม่

 • 2. การจัดการโซ่อุปทาน : การบริหารความสัมพันธ์ระดับองค์กร

 • 3. ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน : สองสิ่งสอดประสานเสริมสร้างการดำเนินงาน

 • 4. การจัดหาและจัดซื้อ

 • 5. การจัดการสินค้าคงคลัง

 • 6. การผลิต : หัวใจของลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

 • 7. การจัดการคลังสินค้าในระบบลอจิสติกส์

 • 8. การกระจายสินค้า : เส้นทางการนำคุณค่าสู่ลูกค้า

 • 9. การบริการ : ปัจจัยเสริมคุณค่าองค์กรในสายตาของลูกค้า

 • 10. เทคโนโลยี : ปัจจัยขับเคลื่อนลอจิสติกส์

 • 11. ERP คือ ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการโซ่อุปทานจริงหรือ ?

 • 12. APS : ซอฟต์แวร์ตัวจริงในการจัดโซ่อุปทาน

 • 13. เจาะลึกซอฟต์แวร์ APS

 • ฯลฯ เป็นต้น