รูปภาพสินค้า รหัส9789745347465
9789745347465
คู่มือสำหรับการพัฒนาผู้จัดการที่ต้องการความรู้ ทักษะและความเข้าใจพื้นฐานการบริหารงาน
ผู้เขียนฉัตยาพร เสมอใจ, ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 215.00 บาท
ราคาสุทธิ 215.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745347465
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
'การจัดการ (Management)' เล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน การค้นคว้า และการทำงานเพื่อใช้ประกอบการเรียนสำหรับนิสิต นักศึกาาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาผู้จัดการที่ต้องการความรู้ ทักษะและความเข้าใจพื้นฐานการบริหารงาน เช่น เรื่องขององค์การและการจัดการ, การพยากรณ์และการตัดสินใจ, กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ , และเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ เป็นต้น เพื่อจะประยุกต์ในงานของตนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเขียนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ทบทวน และอ้างอิงถึงในการใช้งาน
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 องค์การและการจัดการ

 • บทที่ 2 การพยากรณ์และการตัดสินใจ

 • บทที่ 3 การวางแผน

 • บทที่ 4 กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์

 • บทที่ 5 องค์การ

 • บทที่ 6 การจัดคนเข้าทำงาน

 • บทที่ 7 การนำ

 • บทที่ 8 การจูงใจ

 • บทที่ 9 การติดต่อสื่อสาร

 • บทที่ 10 ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง

 • บทที่ 11 การควบคุม

 • บทที่ 12 เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ

 • บทที่ 13 การบริหารเปลี่ยนแปลงองค์การ

 • บรรณานุกรม