รูปภาพสินค้า รหัส9789745347175
9789745347175
-
ผู้เขียนธนพล ฉันจรัสวิชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 595.00 บาท
ราคาสุทธิ 595.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745347175
จำนวน: 1064 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 52 มม.
น้ำหนัก: 1585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในหนังสือเล่มนี้มีการนำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มอื่น ภายในเล่มประกอบด้วย การสร้างฐานข้อมูลและตารางใหม่ การใช้ภาษา Visual Basic เบื้องต้น แบบสอบถาม (Query) ฟอร์ม การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมออบเจ็กต์และตัวสร้างนิพจน์ ฟังก์ชัน การสร้างรายงานใหม่ แมโคร โมดูล การเขียนโปรแกรมสำหรับติดต่อฐานข้อมูล Access ด้วย DAO เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง พร้อมคำอธิบายแนวคิดในการสร้างตัวอย่างทุกตัวอย่าง รวมถึงแนวคิดในการเขียนโปรแกรม การแก้ปัญหาอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

:: สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 การสร้างฐานข้อมูลและตารางใหม่

 • บทที่ 2 ใช้ภาษา Visual Basic เบื้องต้น

 • บทที่ 3 แบบสอบถาม (Query)

 • บทที่ 4 ฟอร์ม

 • บทที่ 5 ฟอร์มออบเจ็กต์และส่วนรายละเอียดออบเจ็กต์

 • บทที่ 6 ป้ายชื่อและกล่องข้อความ (Label, Text Box)

 • บทที่ 7 ส่วนหัว/ท้ายฟอร์ม ตัวเลือกออบเจ็กต์

 • บทที่ 8 กลุ่มตัวเลือกออบเจ็กต์ (Option Group)

 • บทที่ 9 ออบเจ็กต์กล่องคำสั่งผสมและกล่องรายการ

 • บทที่ 10 ออบเจ็กต์ปุ่มคำสั่ง

 • บทที่ 11 ออบเจ็กต์รูปภาพ ออบเจ็กต์เฟรมวัตถุที่ไม่ผูก และออบเจ็กต์เฟรมวัตถุที่ผูก

 • บทที่ 12 ออบเจ็กต์ ตัวแบ่งหน้า เส้น สี่เหลี่ยม

 • บทที่ 13 การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมออบเจ็กต์และตัวสร้างนิพจน์

 • บทที่ 14 ออบเจ็กต์ฟอร์มย่อย / รายงานย่อย

 • บทที่ 15 ออบเจ็กต์ตัวควบคุมแท็บ

 • บทที่ 16 ชนิดของฟอร์มใหม่

 • บทที่ 17 การแก้แผนภูมิ

 • บทที่ 18 Pivot Table

 • บทที่ 19 Pivot Graph

 • บทที่ 20 ฟังก์ชัน

 • บทที่ 21 การสร้างรายงานใหม่

 • บทที่ 22 การปรับปรุงคุณลักษณะรายงานและส่วนประกอบ

 • บทที่ 23 การจัดกลุ่มรายงาน

 • บทที่ 24 รายงานย่อยและตัวแปรหน้า

 • บทที่ 25 Data Access Page

 • บทที่ 26 แมโคร

 • บทที่ 27 แมโครที่ใช้งานร่วมกันกับเครื่องมือ

 • บทที่ 28 คำสั่งแมโครสำหรับถ่ายโอนข้อมูล

 • บทที่ 29 โมดูล

 • บทที่ 30 การเขียนโปรแกรมสำหรับติดต่อฐานข้อมูล Access ด้วย DAO

 • ภาคผนวก