รูปภาพสินค้า รหัส9789745346123
9789745346123
-
ผู้เขียนรุ่งทิวา เสาร์สิงห์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745346123
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การเขียนโปรแกรมภาษาปาคาล โดยมุ่งเน้นที่ความง่ายในการใช้ข้อความอธิบายการทำงานของคำสั่ง มีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมประกอบ พร้อมภาพแสดงผลการทำงานของโปรแกรมทุกตัวอย่าง มีคำอธิบายสรุปการทำงานที่ชัดเจนในแต่ละบท โดยเรียงจากการฝึกทักษะง่ายๆ เป็นขั้นพื้นฐานจนถึงทักษะระดับสูงขึ้นไป และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ทดลองทำด้วยตนเอง รับรองว่าจะสามารถเขียนโปรแกรมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์


:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 ภาษาในระบบคอมพิวเตอร์

 • บทที่ 2 เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • บทที่ 3 การเขียนผังงานโปรแกรม

 • บทที่ 4 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล

 • บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมลักษณะใช้เงื่อนไขควบคุมการประมวลผล

 • บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบวนซ้ำ

 • บทที่ 7 ข้อมูลแบบอาร์เรย์และข้อมูลแบบพอยน์เตอร์

 • บทที่ 8 ข้อมูลแบบสตริงและข้อมูลแบบเซต

 • บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมย่อย

 • บทที่ 10 ข้อมูลแบบเรคอร์ด

 • บทที่ 11 ข้อมูลแบบแฟ้ม

 • บทที่ 12 การประยุกต์ปาสคาลในงานสถิติเบื้องต้น

 • ภาคผนวก ก. การติดตั้งปาสคาลใน Windows

 • ภาคผนวก ข. การใช้ปาสคาลบน DOS

 • ภาคผนวก ค. การใช้แป้นพิมพ์ควบคุมการทำงาน