รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745345966
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 12 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมทั้งประสบการณ์ของผู้เขียน 3 คน และแนวทางการบริหารจัดการของผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก คุณจะได้องค์ความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่รอให้ท่านพิสูจน์ ดังนั้นองค์ความรู้ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้เหมาะกับบุคคลอยู่ 3 กลุ่มคือ

 • กลุ่มที่ 1 คือ ผู้นำองค์กร และผู้บริหารระดับสูง ทั้งองค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการปฏิบัติองค์กรของตนเองแบบ 360 องศา เพื่อที่จะอยู่รอดได้แบบผู้ชนะหรือเป็นผู้นำยุคใหม่ที่แท้จริง

 • กลุ่มที่ 2คือ ผู้บริหารระดับกลางของทุกองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลง

 • กลุ่มที่ 3คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับหัวหน้างานชั้นต้นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระขององค์กร
 • :: สารบัญ


  สารบัญ

  ภาคที่ 1 ธีรพล แซ่ตั้ง

 • บทนำ


 • 1. การปรับวิธีคิดผู้บริหารยุคใหม่

 • 2. วิธีคิดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

 • 3. วิธีการแบบเดิมสู่วิธีการแบบใหม่

 • 4. วิธีการบริหารแบบเดิมสู่วิธีการบริหารแบบใหม่

 • 5. 6 ขั้นตอนการบริหารคนยุคใหม่

 • 6. วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการบริหารแบบเดิม

 • 7. วิเคราะห์มือรองด้วย 3 คำถาม

 • 8. สร้างศักยภาพของมือรองที่ผ่านการเลือก

 • 9. วิเคราะห์รากเหง้าที่หล่อหลอมและประเภทของพนักงาน

 • 10. สร้างศักยภาพของพนักงานในองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลง

 • 11. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยศักยภาพของคนในองค์กรทุกระดับ

 • 12. บทสรุป

  ภาคที่ 2 ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล

 • 13. บริหารคนตามการเติบโตของธุรกิจ

  ภาคที่ 3 นิทัศน์ คณะวรรณ

 • 14.การปรับวิธีคิดผู้บริหารยุคใหม่