รูปภาพสินค้า รหัส9789745345232
9789745345232
-
ผู้เขียนณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745345232
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 1 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ใช้เป็นหนังสือเรียนในสาขาบริหารธุรกิจในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยหนังสือจะมีเนื้อหาที่กล่าวถึง ภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ระบบแรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ
:: สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ภาพรวมการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน

 • บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

 • บทที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

 • บทที่ 5 การเริ่มต้นงาน

 • บทที่ 6 การฝึกอบรม

 • บทที่ 7 การพัฒนาอาชีพ

 • บทที่ 8 ตำแหน่งงาน

 • บทที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • บทที่ 10 ค่าตอบแทน

 • บทที่ 11 การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์

 • บทที่ 12 อุบัติเหตุและความปลอดภัย

 • บทที่ 13 วินัย

 • บทที่ 14 แรงงานสัมพันธ์