รูปภาพสินค้า รหัส9789745344983
9789745344983
-

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745344983
จำนวน: 151 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 7 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 1 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาแบ่งเป็นสองส่วนคือ Basic Network กล่าวถึงการใช้งานระบบเครือข่ายธรรมดาที่เป็นวงแลนเพียงวงเดียว ตลอดจนความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งาน โดยจะเน้นการปฏิบัติและเทคนิควิธีเรียนลัดในการติดตั้งระบบ และ Advance Network กล่าวถึงวิธีการใช้งานข้ามระบบเครือข่ายในระดับที่ซับซ้อนขึ้น ในลักษณะของการเชื่อมต่อเครือข่ายมากกว่าหนึ่งวงเข้าหากัน เน้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
:: สารบัญ


สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 Basic Network

 • บทที่ 1 อุปกรณ์แต่ละตัวในวงแลนทำหน้าที่อะไรบ้าง

 • บทที่ 2 ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่องให้เป็นวงแลนต้องทำอย่างไร

 • บทที่ 3 ทำอย่างไรให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันได้

 • บทที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดดิสก์ใหญ่มาก ต้องการแบ่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นใช้ด้วย ต้องทำอย่างไร

 • บทที่ 5 ประหยัดค่าต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวต้องทำอย่างไร

 • ส่วนที่ 2 Advance Network

 • บทที่ 6 วิธีการเชื่อมต่อวงแลนสองวงเข้าหากัน ต้องทำอย่างไร

 • บทที่ 7 ต้องการแชร์เครื่องพิมพ์และไฟล์ข้ามวงแลนจากบริษัทลูกไปยังบริษัทแม่ ต้องทำอย่างไร

 • บทที่ 8 วิธีทำเครื่องพีซีธรรมดาให้กลายเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

 • บทที่ 9 สำนักงานใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต ทำอย่างไรให้สาขาย่อยใช้งานได้โดยไม่ต้องหมุนโมเด็มอีก

 • บทที่ 10 การรับส่งไฟล์กับเพื่อนผ่านโมเด็ม

 • บทที่ 11 Chat ได้ Share ได้ ส่งไฟล์หรือรูปภาพ โดยไม่ต้องง้ออินเทอร์เน็ต

 • บทที่ 12 สารพันปัญหาระบบเครือข่าย