รูปภาพสินค้า รหัส9789745344587
9789745344587
-
ผู้เขียนดร.วีระศักดิ์ ซึงถาวร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 395.00 บาท
ราคาสุทธิ 395.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745344587
จำนวน: 584 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 240 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2545
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือลำดับที่ 2 ของชุด Java Programming ที่อธิบายถึงโครงสร้างและกลไกพื้นฐานของภาษา Java ซึ่งปรับปรุงจากหนังสือ Java Programming Volume 2 ให้ครอบคลุมกลไกที่ถูกเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มบท Serialization, Inspection and Reflection , Internationalization และ Swing Set รวมทั้งมี Graphics2D อยู่ในบท Graphics and Images ส่วนบทที่มีอยู่เดิมคือ Applets, GUIs และ Event Handling ก็ถูกเพิ่มเนื้อหาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของภาษา Java ในช่วงที่ผ่านมา โดยเน้นที่การเขียนโปรแกรมด้าน client การสร้าง Graphic user interfaces และ graphics ที่เป็นจุดเด่นของภาษา Java ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับภาษา Java เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
Chapter 9 Serialization
Chapter 10 Inspection and Reflection
Chapter 11 Internationalization
Chapter 12 Applest
Chapter 13 Graphic User InterFaces
Chapter 14 Event Handling
Chapter 15 Swing Set
Index