รูปภาพสินค้า รหัส9789745344518
9789745344518
หลักการเบื้องต้นและกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำบัญชี ตั้งแต่แม่บททางการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า...
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745344518
จำนวน: 436 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2545
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นและกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำบัญชี ตั้งแต่แม่บททางการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า ระบบบัญชีคู่ การจดบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดรายวันขั้นปลาย การปรับปรุงและปิดบัญชี การใช้เครื่องมือในการจัดทำกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบการเงิน การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งในส่วนของธุรกิจให้บริการและธุรกิจขายสินค้า โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบัญชีที่สะดวกขึ้น
:: สารบัญ


สารบัญ

  • บทที่ 1 บทนำ

  • บทที่ 2 การวิเคราะห์รายการค้าทางธุรกิจ

  • บทที่ 3 การจดบันทึกรายการ

  • บทที่ 4 การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ

  • บทที่ 5 งบการเงินสำหรับกิจการให้บริการและการปิดบัญชี

  • บทที่ 6 การปรับปรุงรายการบัญชี

  • บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

  • บทที่ 8 งบการเงินและการปิดบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

  • บทที่ 9 สมุดรายวันเฉพาะ

  • บทที่ 10 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม