รูปภาพสินค้า รหัส9789745344495
9789745344495
-
ผู้เขียนพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 140.00 บาท
ราคาสุทธิ 140.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745344495
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 9 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คู่มือใช้งานมัลติมิเตอร์ SANWA YX-361TR พร้อมการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ประกอบเนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรก เป็นหลักการใช้มัลติมิเตอร์ซันวารุ่น YX-361TR และส่วนที่สองเป็นการนำมัลติมิเตอร์ไปใช้วัดตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

หลักการใช้ มัลติมิเตอร์ซันวารุ่น YX-361TR เป็นหลักการใช้มัลติมิเตอร์โดยละเอย บอกวิธีใช้มัลติมิเตอร์ บอกวิธีอ่านค่าที่ถูกต้อง และเพิ่มวิธีการดัดแปลงมิเตอร์ให้ใช้งานได้เพิ่มขึ้น แต่ละเรื่องแต่ละชนิดของการใช้งานได้อธิบายไว้อย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย

การนำมัลติมิเตอร์ไปใช้วัดตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นการเป็นการประยุกต์ใช้งานมัลติมิเตอร์ในการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด เช่น วัดตัวต้านทาน วัดตัวเก็บประจุ วัดตัวเหนี่ยวนำ เป็นต้น อธิบายการตรวจวัดอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับง่ายต่อการลงมือปฏิบัติ สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 ส่วนประกอบและวงจร มัลติมิเตอร์ซันวารุ่น YX-361TR

 • บทที่ 2 การใช้ย่านวัด DCV และ DCV (NULL)

 • บทที่ 3 การใช้ย่านวัด DCmA

 • บทที่ 4 การใช้ย่านวัด ACV

 • บทที่ 5 การใช้ย่านวัดความต้านทาน

 • บทที่ 6 การใช้ย่านวัดดีซีโวลต์มิเตอร์วัดวงจรลอจิก

 • บทที่ 7 การวัดความต้านทานของตัวต้านทาน

 • บทที่ 8 การตรวจวัดตัวเก็บประจุด้วยโอห์มมิเตอร์

 • บทที่ 9 การตรวจวัดขดลวดและหม้อแปลงด้วยโอห์มมิเตอร์

 • บทที่10 การตรวจวัดไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์

 • บทที่11 การตรวจวัดซีเนอร์ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์

 • บทที่12 การตรวจวัดไดโอดเปล่งแสง (LED)ด้วยโอห์มมิเตอร์

 • บทที่13 การตรวจวัดวาริแคปไดโอด หรือ วาแรกเตอร์ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์