รูปภาพสินค้า รหัส9789745344426
9789745344426
-
ผู้เขียนทีมงาน NR - medias
ผู้แปลชาตพล นภาวารี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745344426
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 03 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Word 2002 เป็นโปรแกรมที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมประสิทธิภาพในแง่มุมต่างๆ ให้มีความสามารถมากขึ้นจากเวอร์ชัน 2000 ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้ได้เน้นการใช้งานจริง สอดแทรกเทคนิค ลูกเล่นต่างๆ ที่ส่งผลให้หน้าเอกสารมีความสวยงาม ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตาราง เทคนิคการสร้างฟอร์ม การคำนวณหาผลลัพธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ ตลอดจนการออกแบบหน้าเว็บเพจ เป็นต้น
:: สารบัญ


สารบัญ

  • บทที่ 1 พื้นฐานการใช้งานทั่วไป

  • บทที่ 2 เทคนิคการออกแบบหน้าเอกสาร

  • บทที่ 3 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

  • บทที่ 4 การสร้างกราฟ และ Organization Chart

  • บทที่ 5 การสร้างตัวอักษร 3 มิติ

  • บทที่ 6 การออกแบบตาราง

  • บทที่ 7 การสร้างแบบฟอร์ม

  • บทที่ 8 การประยุกต์ใช้งาน

  • บทที่ 9 การคำนวณหาผลลัพธ์ และใช้แมโคร

  • บทที่ 10 วิธีการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น