รูปภาพสินค้า รหัส9789745343863
9789745343863
-
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745343863
จำนวน: 276 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
    เนื้อหากล่าวถึงเป้าหมายในการนำข้อมูลทางการบัญชีและต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจของผู้บริหาร เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในเชิงธุรกิจทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวของการดำเนินการ เหมาะสำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีบริหาร สำหรับนักศึกษาในระดับ อุดมศึกษา
:: สารบัญ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร

บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน

บทที่ 3 การวิเคราะห์ต้นทุนผสม

บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร

บทที่ 5 งบประมาณ

บทที่ 6 การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

บทที่ 7 ระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น

บทที่ 8 การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

บทที่ 9 การวิเคราะห์การลงทุน

บทที่ 10 งบกระแสเงินสด

บทที่ 11 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน