รูปภาพสินค้า รหัส9789745343559
9789745343559
-
ผู้เขียนพงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745343559
จำนวน: 372 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
    อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ เนื้อหาในหนังสือเล่นนี้จะอธิบายถึงหลักการเบื้องต้นทางไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ และการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสารและตำราต่างประเทศหลายเล่ม ตลอดจนประสบการณ์การทำงานเฉพาะที่เห็นว่ามีความจำเป็น และจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้
:: สารบัญ

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของรถยนต์สมัยใหม่

บทที่ 2 หลักการไฟฟ้าเบื้องต้นและอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3 ระบบไฟฟ้าในรถยนต์

บทที่ 4 ระบบควบคุมหัวฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ แบบ (D-EFI)

บทที่ 5 ระบบจุดระเบิดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 6 ระบบเกีนร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 7 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมคัสศีรถยนต์

บทที่ 8 ระบบถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 9 เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก