รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745343443
จำนวน: 132 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 250 x 12 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
    วิชา คอมพิวเตอร์กับสำนักงาน เป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในสำนักงานทั่วไปในด้านการพิมพ์ การคำนวณ และการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 เล่ม คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน(เล่ม 3) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์กับงานด้านฐานข้อมูล โดยเน้นโปรแกรมไมโครซอฟท์แอกเซส 2000 โดยในแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคำสั่งต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ พร้อมแบบทดสอบท้ายบทเพื่อประเมินความรู้หลังการเรียนในแต่ละบทด้วย
:: สารบัญ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและโปรแกรมแอกเซส

บทที่ 2 การสร้างตาราง

บทที่ 3 การสร้างแบบสอบถาม ข้อมูลหรือคิวรี

บทที่ 4 การสร้างฟอร์ม

บทที่ 5 การสร้างรายงาน