รูปภาพสินค้า รหัส9789745343122
9789745343122
-
ผู้เขียนเพียงหทัย อินกัน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745343122
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 04 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
    เนื้อหาในเล่มจำแนกออกเป็น 5 ส่วน โดยในส่วนที่ 1 เป็นบทนำที่กล่าวถึงเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้เมาส์ในการจัดการกับวินโดวส์ สำหรับผู้อ่านที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์สามารถข้ามส่วนนี้ไปได้ ส่วนที่ 2 กล่าวถึงพื้นฐานทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่สำคัญคือ ได้รวบรวมคำสั่งพื้นฐานสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบและสามารถเรียกใช้คำสั่งต่างๆ ได้เมื่อจำเป็น ส่วนที่ 3 กล่าวถึงหลักการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นภาพการติดตั้งโปรแกรมประเภทต่างๆ และสามารถประยุกต์กับการติดตั้งโปรแกรมได้ทุกประเภท ส่วนที่ 4 กล่าวถึงหลักการใช้โปรแกรมประเภทต่างๆ ที่ได้ให้ตัวอย่างการใช้โปรแกรมแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักการประยุกต์ใช้กับโปรแกรมได้ทุกประเภท และส่วนที่ 5 เป็นเทคนิคการแก้ไขปัญหาในการใช้โปรแกรม ที่ได้จำแนกประเภทปัญหา และตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถประยุกต์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมต่างๆ ได้
:: สารบัญ


สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

 • รู้จักกับระบบปฏิบัติการ (Operating System หรือ OS)

 • สู่ศตวรรษที่ 21 แล้วทำไมยังต้องรู้จัก DOS อีก

 • ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์

 • การตั้งชื่อไฟล์ในคอมพิวเตอร์

 • ทำความรู้จักกับวินโดวส์

 • ไอคอน (Icon)

 • เมนูบาร์ (Menu Bar)

 • สกรอลล์บาร์

 • เมนูช่วยเหลือ (Help Menu)

 • ขนาดของกรอบหน้าต่าง

 • การจัดการกับกรอบหน้าต่าง

 • ความสำคัญของเมาส์

 • ฝึกหัดใช้เมาส์โดยการเล่นเกม Solitaire


  ส่วนที่ 2 หลักการพื้นฐานที่ควรทราบ

 • อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้จัก

 • ประเภทของไฟล์

 • ทำรู้จักกับไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์ (Directory or Folder)

 • การเรียกใช้คำสั่งในคอมพิวเตอร์

 • การใช้โปรแกรมในวินโดวส์

 • คำสั่งพื้นฐาน

 • ท้ายบท


  ส่วนที่ 3 หลักการติดตั้งโปรแกรม

 • ข้อควรจำก่อนการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ

 • การติดตั้ง Windows 95/98/XX

 • การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 97/2000

 • การติดตั้งโปรแกรมกลุ่มเบราเซอร์ (Browser)

 • การติดตั้งโปรแกรมกลุ่มยูทิลิตี้ (Utilities)

 • การติดตั้งโปรแกรมกลุ่มต้านไวรัส (Anti Virus)

 • ท้ายบท


  ส่วนที่ 4 หลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • โปรแกรมประเภท Word Processor

 • การจัดการกับตารางใน Microsoft Word

 • โปรแกรมประเภท Worksheet

 • โปรแกรมประเภทกราฟิก

 • โปรแกรมยูทิลิตี้ต่าง ๆ

 • โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

 • โปรแกรมอื่นๆ ที่นิยมใช้

 • Microsoft Access

 • Microsoft PowerPoint

 • เทคนิคที่ควรทราบและเป็นประโยชน์ในการใช้โปรแกรมทั่วไป

 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้โปรแกรม

 • ท้ายบท


  ส่วนที่ 5 เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการใช้โปรแกรม

 • ประเภทของปัญหา

 • ตัวอย่างของปัญหาที่พบบ่อย

 • ท้ายบท